Kundtidningar, formgivning och produktion.

Här består inte läsarna alltid av en homogen grupp, men man har ett
gemensamt intresse. Kanske har man samma hyresvärd eller så tillbringar man semestrarna på samma ort. Viktigt att layouten får läsarna att känna sig hemma på sidorna.

PROJEKT: Bonytt (Roslagsbostäder), Roslagsevenemang (Visit Roslagen), Flygfyren 40 år (ICA Kvantum Flygfyren)

Har du ett budskap som du vill förmedla? Kontakta mig!

Kundtidningar, formgivning och produktion